Danh mục Ống kính và Filters máy ảnh

 • sắp xếp theo
 • xem nhiều
 • mới nhất
 • mua nhiều
 • giá
  • giá: thấp đến cao
  • giá: cao đến thấp
  giá
 • Bộ lọc
1 - 2.146 / 2.146 sản phẩm
Filter cpl green-l 86mm

Filter cpl green-l 86mm
798.000 đ
399.000 đ

50%

Filter cpl green-l 55mm

Filter cpl green-l 55mm
358.000 đ
179.000 đ

50%

Kính lọc kenko uv 72mm

Kính lọc kenko uv 72mm
99.000 đ
98.000 đ

1%

Kính lọc filter hoya hd nano 62mm

Kính lọc filter hoya hd nano 62mm
1.890.000 đ
1.388.000 đ

27%

Kính lọc b+w 58mm xs-pro mrc-nano clear 007

Kính lọc b+w 58mm xs-pro mrc-nano clear 007
1.090.000 đ
999.000 đ

8%

Kính lọc hoya 72mm cir-pl slim

Kính lọc hoya 72mm cir-pl slim
1.159.000 đ
859.000 đ

26%

Kính lọc b+w 49mm xs-pro mrc-nano uv 010m

Kính lọc b+w 49mm xs-pro mrc-nano uv 010m
1.149.000 đ
849.000 đ

26%

Kính lọc hoya 52mm cir-pl slim

Kính lọc hoya 52mm cir-pl slim
905.000 đ
605.000 đ

33%

Kính lọc hoya 82mm hd nano uv

Kính lọc hoya 82mm hd nano uv
2.549.000 đ
2.249.000 đ

12%

Kính lọc b+w 49mm xs-pro mrc-nano clear 007
Kính lọc hoya 67mm pro1 digital mc uv-0

Kính lọc hoya 67mm pro1 digital mc uv-0
1.099.000 đ
799.000 đ

27%

Kính lọc hoya 77mm hmc uv - c

Kính lọc hoya 77mm hmc uv - c
870.000 đ
690.000 đ

21%

Kính lọc hoya 62mm hmc uv - c

Kính lọc hoya 62mm hmc uv - c
5.500.000 đ
529.000 đ

90%

Kính lọc hoya 58mm hmc uv - c

Kính lọc hoya 58mm hmc uv - c
618.000 đ
519.000 đ

16%

Kính lọc kenko uv air 72mm

Kính lọc kenko uv air 72mm
360.000 đ
340.000 đ

6%

Kính lọc b+w 77mm xs-pro mrc-nano clear 007

Kính lọc b+w 77mm xs-pro mrc-nano clear 007
1.779.000 đ
1.669.000 đ

6%

Kính lọc hoya 58mm hd nano uv

Kính lọc hoya 58mm hd nano uv
1.669.000 đ
1.369.000 đ

18%