Danh mục Xe chuyển hàng hoá

 • sắp xếp theo
 • xem nhiều
 • mới nhất
 • mua nhiều
 • giá
  • giá: thấp đến cao
  • giá: cao đến thấp
  giá
 • Bộ lọc
1 - 147 / 147 sản phẩm
Xe nâng điện 3 bánh 1,5 tấn elip

Xe nâng điện 3 bánh 1,5 tấn elip
315.000.000 đ
285.000.000 đ

10%

Xe nâng điện 3 bánh 1,5 tấn 4,5m elip

Xe nâng điện 3 bánh 1,5 tấn 4,5m elip
339.000.000 đ
309.000.000 đ

9%

Xe nâng động cơ 5 tấn elip - isuzu

Xe nâng động cơ 5 tấn elip - isuzu
819.000.000 đ
729.000.000 đ

11%

Xe nâng động cơ 3,5 tấn elip - isuzu

Xe nâng động cơ 3,5 tấn elip - isuzu
334.000.000 đ
314.000.000 đ

6%

Xe nâng động cơ 3,5 tấn elip - mitsubishi

Xe nâng động cơ 3,5 tấn elip - mitsubishi
344.000.000 đ
305.000.000 đ

11%

Xe nâng điện đứng lái 2 tấn elip

Xe nâng điện đứng lái 2 tấn elip
499.000.000 đ
429.000.000 đ

14%

Xe nâng điện đứng lái 1 tấn elip

Xe nâng điện đứng lái 1 tấn elip
325.000.000 đ
255.000.000 đ

22%

Xe nâng động cơ 2 tấn elip - mitsubishi

Xe nâng động cơ 2 tấn elip - mitsubishi
309.000.000 đ
282.000.000 đ

9%

Xe nâng động cơ 6 tấn elip - isuzu

Xe nâng động cơ 6 tấn elip - isuzu
829.000.000 đ
749.000.000 đ

10%

Xe nâng điện đứng lái 2,5 tấn elip

Xe nâng điện đứng lái 2,5 tấn elip
529.000.000 đ
449.000.000 đ

15%

Xe nâng điện đứng lái 1,5 tấn elip

Xe nâng điện đứng lái 1,5 tấn elip
429.000.000 đ
369.000.000 đ

14%

Xe nâng động cơ 2,5 tấn elip - isuzu

Xe nâng động cơ 2,5 tấn elip - isuzu
319.000.000 đ
295.000.000 đ

8%

Xe nâng điện 3 bánh 1 tấn 4,5m elip

Xe nâng điện 3 bánh 1 tấn 4,5m elip
285.000.000 đ
265.000.000 đ

7%

Xe nâng động cơ 6 tấn elip - mitsubishi

Xe nâng động cơ 6 tấn elip - mitsubishi
875.000.000 đ
785.000.000 đ

10%

Xe nâng động cơ 7 tấn elip - isuzu

Xe nâng động cơ 7 tấn elip - isuzu
883.000.000 đ
785.000.000 đ

11%

Xe nâng động cơ 5 tấn elip - nissan

Xe nâng động cơ 5 tấn elip - nissan
599.000.000 đ
559.000.000 đ

7%

Xe nâng động cơ 3 tấn elip - mitsubishi

Xe nâng động cơ 3 tấn elip - mitsubishi
325.000.000 đ
300.000.000 đ

8%

Xe nâng điện đứng lái 1,2 tấn elip

Xe nâng điện đứng lái 1,2 tấn elip
355.000.000 đ
285.000.000 đ

20%

Xe nâng động cơ 2,5 tấn elip - mitsubishi

Xe nâng động cơ 2,5 tấn elip - mitsubishi
315.000.000 đ
285.000.000 đ

10%

Xe nâng điện 3 bánh 1 tấn elip

Xe nâng điện 3 bánh 1 tấn elip
259.000.000 đ
239.000.000 đ

8%

Xe nâng điện 3 bánh 2 tấn elip

Xe nâng điện 3 bánh 2 tấn elip
509.000.000 đ
449.000.000 đ

12%