Máy sấy gió nóng fred fr-u22/3

Máy sấy gió nóng fred fr-u22/3
18.000.000 đ
15.800.000 đ

12%

Máy cắt gạch, đá yamasu (110mm)

Máy cắt gạch, đá yamasu (110mm)
980.000 đ
920.000 đ

6%

Máy cắt gạch đẩy tay 1 ray jv-tech bh2.1-800

Máy cắt gạch đẩy tay 1 ray jv-tech bh2.1-800
1.700.000 đ
1.100.000 đ

35%

Máy sấy gió nóng fred fr-u30/3

Máy sấy gió nóng fred fr-u30/3
19.900.000 đ
17.700.000 đ

11%

Quạt thổi thảm ba cấp độ clepro cp-210

Quạt thổi thảm ba cấp độ clepro cp-210
5.200.000 đ
4.750.000 đ

9%

Máy sấy gió nóng fred fr-c9/3

Máy sấy gió nóng fred fr-c9/3
12.000.000 đ
10.000.000 đ

17%

Máy sấy lạnh 1000 lít msl1000 (100kg)

Máy sấy lạnh 1000 lít msl1000 (100kg)
110.000.000 đ
100.000.000 đ

9%