Đăng bán miễn phí
Tổng hợp các sản phẩm

Công nghiệp, xây dựng

tháng 07/2019
Máy khoan gomes gb-506

Máy khoan gomes gb-506

450.000 đ
430.000 đ

4%

Có 1 nơi bán
Máy khoan feg eg-518m

Máy khoan feg eg-518m

750.000 đ
710.000 đ

5%

Có 2 nơi bán
Máy khoan búa ingco rh18008

Máy khoan búa ingco rh18008

1.800.000 đ
1.590.000 đ

12%

Có 2 nơi bán
Máy khoan 500w black&decker kr510re

Máy khoan 500w black&decker kr510re

1.150.000 đ
990.000 đ

14%

Có 1 nơi bán
Máy khoan điện total td502106

Máy khoan điện total td502106

500.000 đ
430.000 đ

14%

Có 3 nơi bán
Máy khoan dùng pin dca adjz07-10

Máy khoan dùng pin dca adjz07-10

1.550.000 đ
1.340.000 đ

14%

Có 2 nơi bán
Máy khoan feg eg-5116

Máy khoan feg eg-5116

1.000.000 đ
950.000 đ

5%

Có 2 nơi bán
Máy khoan búa ingco rh12008

Máy khoan búa ingco rh12008

1.800.000 đ
1.410.000 đ

22%

Có 2 nơi bán
Máy khoan động lực stanley stdh7213 13mm - 720w

Máy khoan động lực stanley stdh7213 13mm - 720w

1.200.000 đ
950.000 đ

21%

Có 3 nơi bán
Máy khoan sắt stanley stel 101 10mm - 400w

Máy khoan sắt stanley stel 101 10mm - 400w

730.000 đ
650.000 đ

11%

Có 2 nơi bán
Máy đánh bóng makita 9237c (180mm)

Máy đánh bóng makita 9237c (180mm)

5.604.000 đ
5.548.000 đ

1%

Có 1 nơi bán
Máy phay gỗ bosch gmr 1 (550w)

Máy phay gỗ bosch gmr 1 (550w)

2.301.000 đ
2.278.000 đ

1%

Có 1 nơi bán
Máy cưa lọng total ts205656 (570w)

Máy cưa lọng total ts205656 (570w)

650.000 đ
600.000 đ

8%

Có 1 nơi bán
Máy mài ken 9710 (100mm)

Máy mài ken 9710 (100mm)

828.000 đ
569.000 đ

31%

Có 2 nơi bán
Máy mài khuôn makita 906h (6mm)

Máy mài khuôn makita 906h (6mm)

5.022.000 đ
4.972.000 đ

1%

Có 1 nơi bán
Máy mài góc makita ga7030 (180mm)

Máy mài góc makita ga7030 (180mm)

2.940.000 đ
2.911.000 đ

1%

Có 1 nơi bán
Máy cưa đĩa bosch gks 190

Máy cưa đĩa bosch gks 190

3.430.000 đ
2.159.000 đ

37%

Có 1 nơi bán